30. november 2020

ONLINE TEAMBUILDING

THE INVESTIGATION er vores populære VIRTUELLE teambuilding platform, hvor teams i løbet af 60 – 75 minutter skal løse en diskret efterforskning i en virksomhed. Efterfølgende vil der være en evaluering af indsatsen og kobling til hverdagen og der bør afsættes ca. 2 timer til det samlede arrangement.
Når alle deltagerer er samlet i vores ZOOM møderum (eller tilsvarende platform), vil vores facilitator gennemgå opgaver og spillet. Herefter deles der op i mindre teams (3 – 5 personer), som flyttes ud i små møderum og så kan spillet begynde. Holdene er typisk inddelt på forhånd og I vælger selv sammensætningen. Hvert team nu skal forsøge at lokalisere en stjålen ny opfindelse og identificere de involverede medarbejdere. Efterforskningen foregår i og omkring virksomheden i en 3-D kulisse, hvor man kan bevæge sig gennem bygningen, besøge kontorer og andre faciliteter i jagten på ledetråde og beviser. I fælleskab skal teamet forsøge at løse alle gåder, sammensætte ledetråde samt skabe struktur i alle informationer der indsamles.Det er absolut nødvendigt at hvert team både har et godt samarbejde, kan være både nytænkende og samtidigt struktureret, men også vil kunne præstere under tidspres – samtidigt med alle har det sjovt. Under THE INVESTIGATION vil I have en facilitator med på sidelinjen hele vejen. Sammen vil vi efterfølgende gennemgå alle processer og oplevelser fra efterforskningen. Ønskes der en endnu mere dybdegående evaluering, kan vi anbefale at koble spillet sammen med vores DiSC Adfærdsprofil test, som vil give et fantastisk indblik og forståelse for hinandens adfærd. Kontakt os endelig for et samlet tilbud.

Se vores DEMO-VIDEO


Priser ERHVERV
:

0 – 20 deltagere (1 facilitator)                                                           6.000,00 kr.
21 – 100 deltagere                                                                                   200,00 kr. pr. deltager
+ 100 deltagere                                                                                    Indhent tilbud


Priser INSTITUTIONER (Efterskoler, gymnasier m.m.)
:

Licens skoleår 21/22 (Fri spil)                                                                       6.000,00 kr.
Herefter  betales pr. deltager                                                                               10,00 kr.
(Vi faciliterer det første spil, herefter skal facilitator enten tilkøbes eller skolen faciliterer selv)

Facilitator til spil  (Max. 25 grupper á 5 spillere)                                 2.500,00 kr.

GRATIS DEMO-arrangementer hver tirsdag (17.30 – 19-30)
Tilmelding nødvendig (or@activatorevent.com)
Forbeholdt undervisere og facilitatorer (Max. 5 pladser pr. skole)

(Ovennævnte priser er excl. moms)

Deltagerne skal have adgang til PC med mikrofon og kamera.


The Investigation  is our most popular VIRTUAL team building event, where teams must solve a discreet investigation in a company within 60 – 75 min.. Subsequently, there will be an evaluation of the effort and connection to everyday life.
Once all participants are gathered in our ZOOM meeting room (or similuar platform), our facilitator will review assignments and the game. Then the group is divided into smaller teams (3 – 5 people), which are moved to seperate meeting rooms and then the game can begin. The teams are typically divided in advance and you choose the composition yourself.Each team must now try to locate a stolen vaccine and identify the employees involved. The investigation takes place in and around the company in a 3-D setting, where you can move through the building, visit offices and other facilities in search of clues and evidence. Together, the team must try to solve all puzzles, put together clues and create structure in all information collected.It is absolutely necessary that each team has a good collaboration, can be both innovative and at the same time structured, but also beeing able to perform under time pressure – at the same time everyone has fun.During The Investigation, you will have a facilitator on the sidelines all the way. Together, we will subsequently review all processes and experiences from the investigation.If you want an even more in-depth evaluation, we can recommend linking the game with our DiSC Behavior Profile test, which will provide a great insight and understanding of each other’s behavior.
Let us put together an special offer for your company or team.

Watch:  DEMO-VIDEO

 

Prices:
0 – 20 participants (1 facilitator)                      Dkr. 6.000,00
21 – 100 participants (1- 2 facilitators)        Dkr. 200,00 pr. person
+ 100 participants                                                     Ask for price
(The above prices are excl. VAT)
Participants must have access to a PC with a microphone and camera.