Leder- og Personaleudvikling

LEDERUDVIKLING

Alle ledere har brug for inspiration, sparring og udvikling.

Lederudvikling og ledertræning er derfor en vigtig brik i en leders virke. Det er med til at sikre, at de enkelte ledere har både de rigtige færdigheder og den nødvendige viden til effektivt at lede deres medarbejdere.

” Næst efter at være forældre, er det største ansvar du kan få at være leder”

Carsten Haugaard, Stifter og CEO Activator Group

Det er også med til at skabe en kultur for læring og vækst i en organisation, som kan føre til øget produktivitet og motivation.

Lederudvikling kan også være med til at skabe et mere sammenhængende high performanceteam, samt skabe en følelse af tillid og respekt mellem ledere og deres medarbejdere.

En dygtig og veluddannet leder kan være med til at skabe et mere positivt arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og reducere chancen for stress i sit team.

PERSONALEUDVIKLING

Uddannelse og udvikling af medarbejderne er, ligesom udvikling og træning af lederen, vigtig af en række årsager. General uddannelse sikre at medarbejderne har alle de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres job effektivt. Personlig udvikling bygger oven på dette.

Det er nemlig med til at øge medarbejdernes engagement og motivation, samt at reducere både sygemeldinger og -fravær. Det er endvidere med til at forebygge og forhindre stress.

Activator Event er en del af konsulentvirksomheden Activator Group. Her har undersøgelser i vores rekrutteringsafdeling i mange år vist, at årsagen til mange opsigelser primært skyldes at man ikke passer sammen adfærdsmæssigt – ikke på grund af man fagligt ikke slår til.

Så den personlige udvikling af medarbejderen og teamet er særdeles vigtigt. Vi har gennem mange år benyttet DiSC adfærdsanalyser til udvikling af medarbejdere og teams. Kendskabet til hinandens personlige adfærd, skaber motivation og forståelse i situationer, når man ikke tænker og agerer ens.

DiSC ADFÆRDSANALYSE

DiSC adfærdsanalyse er et stærkt værktøj til at udvikle teams, fordi det hjælper teammedlemmer med at forstå hinandens styrker og svagheder, samt hvordan deres individuelle adfærd påvirker teamet som helhed. Ved at forstå hinandens adfærd kan teammedlemmer arbejde mere effektivt og kommunikere bedre sammen.

DiSC adfærdsanalyse kan også hjælpe teams med at identificere områder med potentielle konflikter og udvikle strategier til at løse dem. Endelig kan det hjælpe teams med at udvikle en fælles forståelse af, hvordan man arbejder bedre sammen og skaber et mere sammenhængende teammiljø.

Activator Event kan lide at arbejde i billeder og ved brug af DiSC analysen i hverdagen, hjælper det meget at kunne sætte nogle ”kendte”, men dog fiktive, ansigter på de enkelte profiler.

Vi drager en sjov og anderledes parallel til figurerne fra de populære Olsenbanden film fra 1970 og 80’erne. Herved kan både Yvonne, Benny, Keld og Egon hjælpe med at få implementeret brugen af DiSC i hverdagen.

Vil du vide mere